Ara

Gizlilik Politikası

1. bi̇r bakişta veri̇ koruma

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin detaylı bilgiye bu metnin altında yer alan gizlilik politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Web sitelerinde veri toplama

Web sitelerinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Web sitelerinde veri işleme genellikle web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize sağladığınızda toplanır. Bu, örneğin, bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (örneğin internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülenme zamanı). Bu veriler, web sitemize girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanmaktadır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri koruma konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıntılar için lütfen “İşlemeyi kısıtlama hakkı” başlığı altındaki gizlilik politikasına bakın.

Üçüncü taraf sağlayıcıların analiz araçları ve araçları

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu, esas olarak çerezler ve sözde analiz programları kullanılarak yapılır. Gezinme davranışınızın analizi genellikle anonimdir; gezinme davranışınız size kadar izlenemez. Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak bunu önleyebilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdaki gizlilik politikasında bulunabilir.

Bu analize itiraz edebilirsiniz. Bu gizlilik politikasındaki itiraz seçenekleri hakkında sizi bilgilendireceğiz.

2 Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu gizlilik politikasına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verilerdir. Bu gizlilik politikası hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımında (örneğin e-posta ile iletişimde) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kontrolör belgenin başında belirtilmemişse, bu web sitesi operatörüdür.

İletişim bilgilerini bu web sitesinin yasal bildiriminde bulabilirsiniz.

Kontrolör, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bize resmi olmayan bir e-posta göndermek. İptale kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda verilerin toplanmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21)

Veri işleme Madde 6 paragrafına dayanıyorsa. 1 litre. e veya f GDPR, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak bu gizlilik politikasında bulunabilir. Bir itirazda bulunmanız halinde, menfaatlerinizi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz veya işlemenin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulmasına hizmet etmediği sürece (GDPR Madde 21 (1) uyarınca itiraz) ilgili kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.

Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlendiği durumlarda, söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturmayı da içeren bu tür pazarlama için sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtiraz etmeniz halinde, kişisel verileriniz artık doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 (2) uyarınca itiraz).

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. İtiraz hakkı, diğer idari veya adli başvuru yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir kontrolöre doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriklerin iletimini korumak için, bu site SSL veya SSL şifreli bir bağlantı kullanır. TLS şifreleme. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının “http://” yerine “https://” olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Bilgi, engelleme, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmişse/gerçekleştiriliyorsa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal taleplerin uygulanması, savunulması veya ileri sürülmesi için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Madde 21 paragrafı uyarınca bir itirazda bulunmanız halinde. 1 GDPR uyarınca, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği’nin veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

3. Web sitemizde veri toplama

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmemiştir.

Veri işlemenin temeli Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. b GDPR. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaate sahiptir – sunucu günlük dosyaları bu amaçla kaydedilmelidir.

Bize ulaşın

Kişisel veriler, bizimle iletişime geçtiğinizde (örneğin iletişim formu veya e-posta yoluyla) toplanır. Sağladığınız iletişim bilgileri, talebinizi işleme koymak amacıyla ve takip eden sorular durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu nedenle, sağlanan verilerin işlenmesi yalnızca sizin rızanız temelinde gerçekleştirilir (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a). Bu izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bize resmi olmayan bir e-posta göndermek. İptale kadar gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğu iptalden etkilenmez.

Sağladığınız verileri, siz silinmesini talep edene, saklanması için verdiğiniz izni iptal edene veya saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. talebinizi yerine getirdikten sonra) saklayacağız. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

4. eklentiler ve araçlar

Google Web Yazı Tipleri

Bu site, yazı tiplerinin standartlaştırılmış gösterimi için Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Bu amaçla, kullandığınız tarayıcı Google’ın sunucularına bağlanmalıdır. Sonuç olarak Google, bu web sitesine IP adresiniz üzerinden erişildiğinin farkına varır. Google WebFonts kullanımı Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörü, web sitesinde yazı karakterinin tek tip sunumunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir rıza talep edilmişse (örneğin çerezlerin saklanmasına rıza), işleme yalnızca Madde 6 paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır.

Google Web Fonts hakkında daha fazla bilgi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google’ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Web sitelerimizde “Google reCAPTCHA” (bundan sonra “reCAPTCHA” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

reCAPTCHA’nın amacı, web sitelerimizdeki veri girişinin (örneğin bir iletişim formunda) bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı yapıldığını kontrol etmektir. Bu amaçla reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. Bunu analiz etmek için reCAPTCHA çeşitli bilgileri değerlendirir (örneğin IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin web sitesinde geçirdiği süre veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri). Analiz sırasında toplanan veriler Google’a iletilir.

reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri bir analiz yapıldığına dair bilgilendirilmez.

Veri işleme, Madde 6 paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörü, web sitesini kötü niyetli otomatik casusluk ve SPAM’den korumak konusunda meşru bir menfaate sahiptir.

Google reCAPTCHA ve Google’ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgiyi burada ve burada bulabilirsiniz.

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics’in işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Web sitesi operatörü, sayfa görüntülemeleri, ziyaret süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler Google tarafından ilgili kullanıcıya veya son cihazına atanan bir profilde özetlenebilir.

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (örn. çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Bu analiz aracının kullanımı Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir rıza talep edilmişse (örneğin çerezlerin saklanmasına rıza), işleme yalnızca Madde 6 paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD’ye veri aktarımı, AB Komisyonu’nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz ABD’ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’nı imzalayan diğer ülkelerde kısaltılacaktır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna iletilecek ve orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı analiz etmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı eklentisi

Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz.

Çerezlerin kullanımı (genel)

İnternet sayfalarında “çerezler” kullanılmaktadır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve son cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Bunlar ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) ya da kalıcı olarak (kalıcı çerezler) son cihazınızda saklanır. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar son cihazınızda saklı kalır.

Bazı durumlarda, web sitemizi ziyaret ettiğinizde üçüncü taraf şirketlerden gelen çerezler de cihazınızda saklanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, bizim veya sizin üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini kullanmanızı sağlar (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Birçok çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam görüntülemek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek (gerekli çerezler) veya talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak (işlevsel çerezler, örneğin alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (örneğin web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a temelinde saklanır. 1 litre. f GDPR, başka bir yasal dayanak belirtilmediği sürece. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin saklanması için onay talep edilmişse, söz konusu çerezler yalnızca bu onay temelinde saklanır (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutacak ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Çerezlerin üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanılması durumunda, bu veri koruma beyanı bağlamında sizi bu konuda ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı talep edeceğiz.

Kullanılan çerezleri ve benzer teknolojileri (izleme pikselleri, web işaretçileri vb.) ve ilgili onayları yönetmek için “Real Cookie Banner” onay aracını kullanıyoruz. “Real Cookie Banner “ın nasıl çalıştığına ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak 6. Maddenin 6. Paragrafıdır. 1 litre. c GDPR ve Madde 6 para. 1 litre. f GDPR. Meşru menfaatimiz, kullanılan çerezlerin ve benzer teknolojilerin ve ilgili onayların yönetimidir.

Kişisel verilerin sağlanması ne sözleşmeye bağlı olarak gereklidir ne de bir sözleşmenin imzalanması için gereklidir. Kişisel verileri sağlamak zorunda değilsiniz. Kişisel verileri sağlamazsanız, onaylarınızı yönetemeyiz.

Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamıza bakın.